Medlem

Vill du bli medlem i Nya Njurunda Skytteförening?

Skicka ett e-mail till: styrelsen@njurundaskytte.se
Där du anger att du söker medlemskap.

När du e-mailar så sparar vi även din e-mail adress för utskick inkl kallelse till årsmöte.

Den information vi måste ha av dig är:
* Namn
* Komplett Adress
* Personnummer
* E-mail
* Ev telefonnummer
För de som är aktiv målskytt:
* Om du är aktiv inom något skytteförbund, skriv dessa.
* Om du vill ha denna förening som moderklubb, eller önskar vara kvar i annan klubb som moderklubb (gäller målskjutning)
* Om du skjuter pistol, ditt pistolskyttekort nummer, samt ev Guldmärkesnummer.


Lämna gärna en referens till redan aktiv medlem i föreningen eller från annan känd skytteförening inom Sundsvalls omnejd.

Betala sedan in 300:- till Bankgiro 632-7126
Ange Namn och Adress på inbetalningen.

Utskick om betalning för medlemskap sker i början av nytt kalenderår till registrerade medlemmar via e-post samtidigt som kallelse för årsmöte kommer.
De som ej betalar in för förnyat medlemskap före kommande årsmöte kommer bli borttagna som medlemmar efter datumet för årsmötet.
Var noga med att ange din e-post vid ansökan, eller informera om du byter!


Stadgar Nya Njurunda Skytteförening:
Som medlem binder du dig att följa föreningens stadgar.


Stadgar (ignorera Förslag i namnet, dessa är nu klubbade): http://njurundaskytte.se/filer/F%C3%B6rslagNyaStadgarNyaNjurundaSkyttef%C3%B6rening2021.pdf