Kontakt

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen kan du skicka
ett e-mail till: styrelsen@njurundaskytte.se

Om du har frågor om ditt medlemskap, om du betalt osv,
kan du skicka ett e-mail till vår kassör: kassor@njurundaskytte.se

Utskick från Njurunda Skytteförening kommer ske från e-mail: info@njurundaskytte.se