Skyttebanan

Skytteanläggningen som Nya Njurunda Skytteförening arrenderar har följande banor:

80m älgbana.
Lerduva.
Pistol 25m.

Endast medlemmar får skjuta på dessa banor.

Var god att läs på respektive banors anvisningar innan skytte påbörjas.

Skjuttider:
Vardagar klockan 08:00 – 21:00
Helgdagar klockan 09:00 – 18:00

Ovan tider är det som står i vårt tillstånd, var god respektera!

Om det är två eller fler skyttar måste en skjutledare utses oavsett skytteform.
Ta som vana att alltid ta med dig ett första förband kit i din skytteväska när du ska skjuta.
Om olyckan är framme för dig eller någon kamrat kan det rädda liv.

Om det stängs av enligt anvisningar, kan 100m bana nyttjas (markeringslina finns i kuren).

Tillståndet för skjutbana anger följande krav:
Kulvapen VM 80: Vägen skall vid skytte spärras av till vänster om målområdet. Vid inskjutning på 100 meter ska
hela området kring skjutkur vara avspärrat. Alla personer på plats ska meddelas och samtliga ska befinna sig
bakom skjutkur alternativt utanför avspärrning.
Pistolbana 25/50 meter: Samtidigt skytte på viltmålsbana 80 meter, hagelbana och pistolbana är inte tillåtet.
Trap: Samtidigt skytte med övriga banor är inte tillåtet. Det ska meddelas andra närvarnade att hagelskytte pågår
.”

OBS! 300m banan tillhör inte oss, den får inte nyttjas!
Där är det skjutförbud!

Skyttebanan från flygfoto.